Broerenkerk

In 1466 zijn de in Zwolle aanwezige Dominicanen gestart met de bouw van de Broerenkerk. De bouw is in 1512 afgerond en vanaf dat moment bestaat de kerk uit een tweebeukig schip en een enkelvoudig koor met driezijdige sluiting. In 1580 werd Zwolle geteisterd door plunderingen en beeldenstormen en in datzelfde jaar werden de Dominicanen door het Zwolse stadsbestuur de stad uitgestuurd. Hierdoor raakte de kerk ernstig in verval. Pas vanaf 1640 werd de kerk weer in gebruik genomen, ditmaal door de protestanten. Vanaf 1982 heeft de gemeente Zwolle de Broerenkerk in haar bezit en is deze langere tijd voor verschillende doeleinden gebruikt. In 2013 onderging de Broerenkerk een gedaanteverwisseling. De imposante kerk kreeg een nieuwe bestemming als boekhandel. Bij deze verbouwing is tevens de oude doorgang tussen kerk en achterliggend klooster opengemaakt, waardoor het na eeuwen weer mogelijk is vanuit de kerk de kloostergang te betreden.

De gewelven
De best bewaarde schat van de middeleeuwse Broerenkerk is het indrukwekkende gewelf met schilderingen, die tijdens de restauratie in 1983 bij verrassing tevoorschijn kwamen. Deze 139 schilderingen dateren uit het eerste kwart van de 16e eeuw en zijn tamelijk compleet bewaard gebleven. Ruim de helft van de schilderingen bestaat uit voorstellingen van heiligen met daarbij een aantal scènes uit het leven van Christus. Ze worden volgens een vast patroon afgewisseld met afbeeldingen van (Zwolse) familie- of andere wapens. Tussen de schilderingen zijn rijke bloemmotieven aangebracht. De Broerenkerk telt twee beuken die elk uit zeven gewelfvlakken bestaan. Op enkele uitzonderingen na telt ieder gewelf zes heiligen, vier wapens en diverse bloemmotieven. Het meest oostelijke gewelfvlak van het schip is gewijd aan de rozenkrans. De afbeelding waarop Dominicus, de patroonheilige van de kerk, de rozenkrans van het Christuskind ontvangt, wordt beschouwd als hoogtepunt van de rozenkransdevotie. Door de transformatie van Broerenkerk tot Boekhandel in 2013 komen de gewelfschilderingen letterlijk tot bij het publiek, een unieke belevenis! Er valt nog veel meer te vertellen over de bijzondere schilderingen, dit is samengebracht in het boekje ‘De Broeren en zijn gewelven'.

Scheuer-orgel
De Broerenkerk dankt haar kostbare orgel aan de welgestelde vrijgezel en kerkvoogd Pieter Queijsen (1755-1831). Aan het eind van zijn leven schonk hij aan de Broerenkerk (1824) en aan de Bethlehemkerk (1826) een orgel. Het orgel in de Broerenkerk is gebouwd door de Zwolse orgelbouwer J.C. Scheuer en verkeert na al die jaren nog bijna geheel in zijn oorspronkelijke staat. Voor kenners valt het te omschrijven als ‘een instrument zonder bovenwerk maar met een rugwerk in ondiepe kast’. (Vooral het rugwerk is het best bewaarde dat Scheuer gemaakt heeft.) Met de komst van de boekhandel is het unieke orgel weer een pronkstuk geworden en zijn de karakteristieke klanken het nog steeds zeer de moeite waard om beluisterd te worden. Het Scheuer-orgel wordt dan ook nog regelmatig bespeeld door verschillende organisten.

Hermen
U vindt de restanten van ‘Hermen’ uit de 15e eeuw in een crypte in de Broerenkerk en op de derde verdieping een levensechte reconstructie van deze laat-middeleeuwse Zwollenaar. Indirect roept dit ook de herinnering op aan de ruim 5000 mensen die in de loop der eeuwen in de kerk begraven werden. Door deze opvallende vondst werd de archeologische opgraving ineens een plaats delict. De archeologen gingen op zoek naar de feiten en een motief. Ze ontdekten dat deze man, die ze de naam Hermen hebben gegeven, rond 1400 geleefd moet hebben. Tot op de dag van vandaag zijn nog steeds niet alle feiten boven water en hiermee is ‘Hermen’ inspiratie voor menig verhalenverteller.

Glas-in-lood
Tijdens de laatste fase van de transformatie tot boekhandel is het kleurrijke glas-in-lood ingezet. In het grote koorraam heeft de Noorse kunstenaar Kjell Nupen (1955-2014) een nieuwe glasapplique gerealiseerd. Het raam in het koor is een kleurrijk gebrandschilderd glaskunstwerk, waarvoor de kunstenaar zich voornamelijk heeft laten inspireren door het interieur van de kerk. Voor dit project werkte Nupen samen met glazenier Peter Heijman van Glasatelier Oud Rijswijk, die ook de overige beglazing in de kerk uitvoerde.

Orgel

Hostname: pro-mbooks3